Tankbouw De Blesse - aflevering productie tankbouw

Naast drukloze opslagtanks maken we ook drukvaten, al dan niet onder keur. Grofweg zijn deze vaten op te delen in niet-keuringsplichtige en keuringsplichtige vaten.

  • Niet-keuringsplichtige vaten zijn vaten waarvan de ontwerpdruk lager is dan 0,5bar of vaten die in het gebied Goed Vakmanschap (PED 3.3) vallen
  • Keuringsplichtige vaten zijn vaten die binnen de PED vallen.

Wij verzorgen sterkteberekeningen en het gehele keuringstraject. Van aanvraag tot aflevering van het vat.

 

Voorbeelden van onze apparaten zijn

  • Zandfilterketels
  • Buffervaten
  • Expansievaten
  • Separators

Impressies apparatenbouw:

 

Impressies verticale tanks

Project verticale tanks: 5 verticale tanks van 60.000 liter voor de opslag van onder andere afvalwater. Deze tanks zijn geleverd aan de firma Reym te Beverwijk.