Tankbouw De Blesse - Tank toebehoren - spilstop steel

De Spillstop ‘steel’ is alleen verkrijgbaar met een 2″ buitendraad voor plaatsing in een 2″ lassok.

IMG_0595

KIWA goedgekeurd volgens de BRL-K636/03

Geschikt voor toepassing in bovengrondse stalen tanks voor brandstoffen met een vlampunt van meer dan 55° C en het vullen van bovengrondse tanks met een druk van max. 600 kPA.