Keuring IBC Tanks? Heeft u dat al goed geregeld? Hoe gaat u daarmee om? 

Brandstoftanks tijdig keuren

Wij leveren u graag een IBC, maar denken ook graag mee over het onderhoud daarvan. De keuring van IBC Tanks behoort tot dit onderhoud. IBC Tanks moeten om de 2,5 jaar gekeurd worden door een gecertificeerde partij.  Als tankbouwer denken we graag mee over uw onderhoud.

Verplichte keuring IBC Tanks

De keuring van een Intermediate Bulk Container (IBC) is wettelijk verplicht.  Tank- en apparatenbouw de Blesse  kan u in contact brengen met keuringsinstanties die gecertificeerd zijn en deze keuringen verzorgen en doet dat door heel Nederland.

Als eigenaar van de IBC bent u zelf verantwoordelijk voor een gekeurde brandstoftank. Indien uw tank niet gekeurd is door een gecertificeerde instantie dan loopt u risico op een boete en eventuele schades. Denk hierbij aan schades welke voortkomen uit milieuhygiënische calamiteiten. U bent verantwoordelijk voor milieu en welzijn van mens en dier. De keuring die wordt gedaan dient te worden vastgelegd in beschikbare logboeken. In het bezit zijn van, of rond rijden met, een ongekeurde of niet goedgekeurde IBC tank is verboden. 

Dus voorkom boetes en eventuele gevolgschade en laat uw IBC Tank keuren!

KIWA Regelgeving

Keuring van de IBC Tank op basis van de KIWA regelgeving, wat houdt dat precies in? In de basis komt het neer op het volgende: 

 • KIWA gekeurde IBC Tanks tot 3.000 moeten elke 2,5 jaar geïnspecteerd worden door een KIWA gecertificeerde partij. Doel hiervan is de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen.  Deze keuring gebeurt op basis van KIWA regeling:  PGS30:2011 Bijlage D
 • KIWA gekeurde IBC Tanks moeten elke 15 jaar inwendig geïnspecteerd worden. Hiervoor dient de IBC Tank helemaal leeg en schoon te zijn. Dit gebeurt volgens de KIWA regeling: Kiwa BRL-K744

Is uw IBC weer goed gekeurd? Dan ontvangt u van de monteur een KIWA keuringsrapport. Het keuringsrapport ontvangt u digitaal. Dit rapport behoort bij de IBC Tank. Mocht u de IBC in de toekomst willen verkopen? Dan dient het rapport te worden meegeleverd. De bevindingen tijdens de keuring worden verwerkt in het logboek. Verder wordt de stempelplaat aangepast en wordt er een KIWA keur sticker aangebracht, welke is voorzien van de vervaldatum. Dan kunt u direct zien wanneer de volgende keuring plaats dient te vinden.

Voorbereiding op de keuring

U kunt een aantal stappen ondernemen ter voorbereiding op uw keuring.

 • De IBC Tank moet goed bereikbaar zijn. 
 • De lekbak moet volledig schoon zijn. Hier mogen we geen dieselresten aan treffen. 
 • De juiste documenten van de KIWA keuring moeten aanwezig zijn. 

Op deze manier kan de keuring plaatsvinden zonder enige vertraging of extra kosten. 

Onderhoudscontract keuringen 

Om veiligheid te garanderen en problemen te voorkomen kunt u ook gebruik maken van onderhoudscontracten. Wij brengen u graag in contact met de juiste partij en samen zorgen we er voor dat de voorgeschreven inspecties worden uitgevoerd en dat uw IBC Tanks tijdig worden gekeurd. 

Wij doen waar wij goed in zijn! Jullie doen waar jullie goed in zijn!

Afspraak maken voor de keuring van uw IBC Container? 

Tank- en Apparatenbouw “De Blesse” B.V.  keurt zelf geen tanks, maar helpt u graag verder. Vul onderstaand contactformulier in, dan wij nemen contact met u om u te ondersteunen bij de keuring. Heeft u vragen over de keuring van uw IBC Tank? Bel gerust: 0561-441 441. Of neem contact op via onze contactpagina


  Ja, wij willen graag onze IBC Tank laten keuren.

  Contactgegevens:

  Voorkeursdata:

  Eventuele toelichting:

  Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga akkoord met het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.     Lees hier onze privacyverklaring.